Şeyh Şakir Efendi

Ilgaz ilçesinin Akçaören köyündeki türbede kızı Adeviye Hanımla birlikte yattığına inanılan Şeyh Şakir Efendi ile ilgili bir anlatıya göre Şeyh Şakir Efendi, Osmanlı döneminde II. Abdülhamit zamanında makam imamlığı yapmıştır. Aslen Akçaörenli olan Şeyh Şakir Efendi'nin, Kurtuluş Savaşı'nda İslam sancağını taşıdığına inanılır. Bir anlatıya göre Kurtuluş Savaşı sırasında köy halkı, Yunan askerlerinin zulmünden kaçmak için köyden göç etme kararı alır. Halkın telaşa kapıldığını gören Şeyh Şakir Efendi, korkmamalarını, Yunan askerlerinin köye giremeyeceğini söyler. Ertesi sabah davullar ve zurnalar eşliğinde düşman askerlerinin bozguna uğradığı haberi gelir.
Şeyh Şakir Efendi'nin hayattayken zaman zaman görünmez olduğu anlatılır.