Şeyh Hasan Usta

-http://www.biriz.biz/rize/RizeEvliyalari.htm'den-


Ardeşen ilçesinin Seslikaya köyünden Kulaberoğlu ailesinden olup babası Temurcu Molla Osman'dır. Bölgede hürmetle anılan ve yaşadığı dönemde olduğu gibi öldükten sonra da kerametleri-menkıbeleri dilden dile aktarılan Şeyh Hasan Dede'nin yaşadığı dönemde Ardeşen'de üç veli bulunduğu, bunla­rın Işıklı köyü ve Aşağıdurak köylerinde birer zât ve Seslikaya köyünde bulu­nan Hasan Efendi oldukları, bu üç zât'ın beş vakit namazda birleşerek cemaatle namaz kıldığı rivayet edilir. Çevredeki hayır işlerinin önderi durumundaki Şeyh Hasan Efendi'nin halen ayakta olan Seslikaya tarihi kemer köprüsünün yapımında da teşvik ve katkıları olmuştur. Vasiyeti üzerine vefatından yedi yıl sonra yapılan türbesi, çevrede ziyaretgâh olarak bilinmektedir. Hasan Efendi'nin bu türbesi, Rize'de üstü beton kubbe ile örtülü sandukalı tek türbe­dir. İki defa evlendiği ve 125 yaşlarında iken 1845 yılında vefat ettiği anlatılan Hasan Efendi'nin sandukasının baş tarafında bulunan mermer mezar taşı kita­besinde şu yazı bulunmaktadır:

YA HU

Kulaberoğlu Temurcu Molla Osman oğlu Merhum Şeyh Hasan Usta ruhu için Fatiha h.

1262.