Şehitler


Şehitler Camiinin karşısında Şehitler diye anılan beş mezar bulunmaktadır (1). Eskiden on mezar olduğu söylenir . Bir rivayete göre, Timur zamanında burada şehit düşmüşlerdir. Anlatıldığına göre, kabirlerin bulunduğu yere dükkân yapmak isteyen bir adam, rüyasında kendisine defalarca ikaz edilmesine rağmen isteğinden vazgeçmeyince, çalışırken düşüp ölmüştür. Her türlü dilek sahipleri tarafından ziyaret edildiği görülür.

----
(1) KAYA Doğan, Sivas’ta Yatırlar