Aşık Hasan

Bayramören ilçesinde türbesi bulunan Âşık Hasan'ın pîr elinden bâde içerek, saz çalarak Hak yolunu bulduğu ve keramet ehli bir kişi olduğu anlatılmaktadır. İnanışa göre Âşık Hasan namaz kılarken kavak ağaçları da onunla birlikte secdeye varırmış. Bu keramete inanmayanları ikna etmek için Âşık Hasan bir gün, kavak ağaçları secde edince kendi sarığının kumaşından bir parçayı kavak ağacına bağlamış. Sabah uyananlar kavak ağacının en tepesinde Âşık Hasan'ın sarığındaki kumaşı görünce hayrete düşmüşler.
Pîr elinden bâde içerek ve saz çalarak Hak yolunu bulduğuna inanılan, türbesi Bayramören ilçe merkezinde olan Âşık Hasan'la ilgili bir anlatıya göre o zamanlar yörede yaşayanlar Âşık Hasan'dan evliya olduğunu kanıtlaması için Hızır Aleyhissem'ı göstermesini istemişler. Âşık Hasan da: "Siz benim tarlamı sürün ben de size Hızır Aleyhisselam'ı göstereyim" demiş. Adamlar, tarlayı sürdükten sonra yorulup yemek yemeye oturmuşlar. Tarlanın öbür ucundan fakir bir adam onlara yaklaşmış. Bu adama nereden gelip nereye gittiğini sormuşlar. Adam da: "Sabah namazını mağripte kıldım; ikindiyi kılmak için maşrığa gidiyorum" demiş ve oradan ayrılmış. Yemeğin ardından Âşık Hasan'a Hızır Aleyhissem'ı sormuşlar. Âşık Hasan da gördükleri o fakir adamın Hızır Aleyhisselam olduğunu söylemiş.