Benli Muhittin

Yapraklı ilçesi Akyazı köyünde türbesi bulunan Benli Muhittin (Mustafa Elimadioğlu Şeyh Mehmet Yavsi Muhittin) ile ilgili anlatılara göre "Şeyh Benli Muhittin, Şeyhülislam Ebussuut Mehmet Efendi'nin babasıdır. Aslen Yapraklı'nın Akyazı köyündendir. Ölüm tarihi belli değildir. Yetmiş beş yazma eserden alınarak 1264 sayfalı iki cilt yazma bir eseri olan Tuhfe-i Naili (Naili Hediyesi)'de Şeyh Benli Muhittin'in İskilipli olduğu kaydedilmekte ise de İskilip'in o devirde Çankırı Sancağı'na bağlı olması Şeyh Benli Muhittin'in Çankırılı ve Akyazılı olduğunu açıkça göstermektedir."