Şeyh Ahmed Hami Efendi

Rize Piriçelebi Mahallesi'nden Mehmet Efendi'nin oğlu olup Kadirî Tarikatı şeylerindendir. 2 Rebiulahir 1326 (1907) yılında o zamanlar yeni inşa edilmiş Rize Hükümet konağı yakınındaki Tekke camii (Şimdiki Şeyh Camii)'nin mü­tevellisi idi. Bu caminin tamir ve bakımı için hayırsever halktan 4550 kuruş para toplayan Hacı Şeyh Ahmet Hami Efendi, bu paranın cami vakfına gelir kaydedilmesi için Rize Şeriye mahkemesine müracaat etmiş ve o zamanlar Ri­ze'nin önde gelenlerinden olan, Akrotır mahallesinden Kadızade Hacı Ahmet Efendi oğlu Hafız Mesut Efendi, Kale mahallesinden Tüfenkçizâde Muhsin ağa oğlu Osman Efendi ve Hulusizâde Ahmet ağa oğlu Hurşid Efendi'nin şahitlik­lerinde bu kaydı gerçekleştirmişti.