Şeyh İsmail Rûmî

Yapraklı ilçesi Sazcağız köyünde bir tekke yaptığına inanılan Şeyh İsmail Rûmî ile ilgili bir anlatıya göre Şeyh İsmail, Yapraklı halkına, bir bölgeyi işaret edip asasını atıp su çıkaracağını söyleyerek müsaadelerini istemiş. Halk ise: "Oradan su çıkarıp da toprağı göçürecek misin?" diyerek kabul etmemiş. Şeyh İsmail, "Peki öyleyse inşallah orası göçer" deyip asasını fırlatmış. Asa, Yapraklı'nın 4 km. güneyindeki Sazcağız köyüne düşmüş ve oradan köyün ihtiyacını karşılayacak kadar su çıkmış. Bu su, günümüzde "Asa Suyu" adıyla anılmaktadır.
İnanışa göre İstanbul'da kaldığı süre içinde, yolu üzerinde bir kiliseden diğerine şarap taşıyan Müslüman gençleri gören Şeyh İsmail Rûmî: "Ne taşıyorsunuz?" diye sorar. Gençler, şarap demeye çekinerek "Pekmez taşıyoruz" diye cevap veririler. Şeyh İsmail Rûmî: "Haydi pekmez olsun" karşılığını verir. Kiliseye getirilen şarabın tadına bakan papaz, fıçıda şarap yerine pekmez olduğunu görünce: "Bunu nereden aldınız?" diye sorar. Gençler: "Her zamanki yerden" cevabını verirler. Bunun üzerine yolda meydana gelen olayları öğrenen papaz, Müslüman olur.