Hacı Zekeriya

Hacı Murad-ı Veli'nin Mürşidi olduğuna inanılan ve Eldivan ilçesinin Sarıtarla köyünde türbesi olan Hacı Zekeriya ile ilgili bir anlatıya göre bir adam dileğinin gerçekleşmesi için Allah'a dua ediyormuş. "Allah'ım bu işim olursa Hacı Zekeriya'ya helva götüreceğim" diye adakta bulunmuş. Dileği gerçekleşince Hacı Zekeriya: "Hani benim helvam nerede?" diye sormuş.
İslam'a uygun olmayan davranışlarda bulunan insanların Hacı Zekeriya tarafından cezalandırıldığına inanılmaktadır. Köyde bir adam türbenin yakınlarındaki bir evde arkadaşlarıyla kumar oynuyormuş. Bir müddet sonra ev üç kez sallanmış, bunu Hacı Zekeriya'nın bir uyarısı olarak değerlendirmişler ve kumar oynamaktan vazgeçmişler.