Şeyh Mehmet

Kurşunlu ilçesi, Köprülü köyü, Zeyve Türbesi'nde yattığına inanılan Şeyh Mehmet'in Horasan'dan geldiğine ve yöreyi İslamlaştırmak için şeyhi tarafından gönderildiğine inanılır. Anlatıya göre Şeyh Mehmet, Horasan'dan iki kardeşiyle beraber gelmiştir. Bu iki kardeşin biri Çırdak köyünde yatan Şeyh Ahmet; diğeri Atkaracalar'da yatan Şeyh Hamza Sultan'dır. Şeyh Mehmet'in mürşidi Horasan'dan bir ok atar ve attığı oku bulup o yöreye yerleşmesini ister. Şeyh Mehmet, mürşidinin attığı oku, günümüzdeki adıyla Köprülü civarında bulur ve şeyhinin emri üzere bu yöreye yerleşir.
Kurşunlu ilçesi Köprülü köyünde bulunan Zeyve Türbesi'nde Şeyh Mehmet adında bir zatın yattığına inanılmaktadır. Anlatıya göre şeyhinin isteği üzerine Horasan'dan gelip bu yöreye yerleşmiştir. O zamanlar bu bölgeye Küpeli Bey adında bir Hıristiyan sahipmiş. Küpeli Bey'in hizmetkârları, Şeyh Mehmet'i görünce ona kim olduğunu sormuşlar. Şeyh Mehmet de keramet sahibi bir insan olduğunu, şeyhinin emri üzere bu bölgeye geldiğini anlatmış. Hizmetkârlar, durumu Küpeli Bey'e bildirmişler. Küpeli bey, bir at gönderip Şeyh Mehmet'i evine davet etmiş. O sıralarda Küpeli Bey'in hanımı erkeğe de kıza da benzemeyen bir yaratık doğurmuş. Küpeli Bey, Şeyh Mehmet'e: "Eğer sen keramet ehli biriysen bu doğanı düzelt; kız olursa senin, erkek olursa benim olsun" demiş. Şeyh Mehmet keramet gösterip doğan yaratığı, kız çocuğuna çevirmiş. Minnettar olan Küpeli Bey, Şeyh Mehmet'e Zeyve yöresini vakfetmiş. Yıllar sonra Şeyh Mehmet, Küpeli Bey'in kızıyla evlenmiş.
Zeyve Türbesi'yle ilgili bir anlatıya göre köyde yürüyemeyen bir adam, oğlundan kendisini Zeyve Türbesi'ne götürmesini, ikindi vakti kendini oradan almasını istemiş. Oğlan, babasını türbeye bıraktıktan sonra ikindi vakti almayı unutmuş; ancak hava kararmaya başladığı zaman aklına gelmiş. Aceleyle türbeye koşarken yolda babasıyla karşılaşmış. Babasının yürüyerek kendine doğru geldiğini görmüş. Şaşkınlık içinde kalan oğlan, babasına neler olduğunu sormuş. Babası Şeyh Mehmet'in kendisine şifa verdiğini söylemiş.